top of page

Portionsmetoden: Etteffektivtsätt att utbilda, utveckla & förbättra relationerna online - och öka
intäkter & lönsamheten

Kalkyl

The main problems in training & education today is temporary results + low implementation

Seminars                        Workshops
Webinars                        Traditional web courses

Consulting sessions

Vårt erbjudande

With Portion Programs + platform, you can:

 • Deliver better & more lasting results and higher implementation,
  by delivering small portions of content by interval to your users. 
   

 • Automatically individualize content, so users gets the right content at the right time.
   

 • Turn a problem into a new income source
   

 • Get more loyal & satisfied clients
   

 • Offer programs Independently or as a complement

Enkelt & Effektivt

ikon1_lg.png

Enskilt/ Komplement

ikon2_lg.png

Ingen startkostnad

How do Portion programs work?
 

1. Easily create your portions - videos etc, in your conference room, home, or studio, with video camera, webcam or phone. 

 

2. Upload them to your own web tool, where you can create portion programs, general or user based, but also statistics, messages, surveys, support videos on how to easily plan, produce, sell and market your programs etc. 

3. Add users. 
 

4, Small portions of your content, for ex short movies + assignments, is by email/sms automatically delivered for ex daily or weekly for a year.  It works in a similar way as primary school.

Who is Portion programs for?
 

It is for anybody who wants to deliver lasting knowledge or behavioral changes, and/or wants content implemented in daily life

It includes educators, trainers, speakers, coaches, consultants, but also other companies who can use it for personnel, clients or resellers. 

Portion programs can mean a new income source, but also a way to get more clients, make more difference & work with more people and companies automatically etc.  

web tool.jpg

How do i get started?
 

Contact us by filling out the form. We will then go through how it works, our licensing model etc, and once you get started (no startup cost), we will give you login to your web tool, customize your portion layout etc, 
Click here to get to the form: 
 

steg 2.jpg
iStock-1285940571.jpg
8.jpg
 • Vad är Portionsmetoden och hur fungerar det?
  Det vanliga i utbildningssammanhang är att man ger mycket information i taget, exempelvis en heldag, eller en webbkurs med ett antal lektioner som man går igenom på en eller ett par veckor. Tyvärr blir resultatet ofta tillfälligt, eftersom man glömmer fort, och motivationen ofta dalar fort. Portionsmetoden är ett sätt att kontinuerligt utbilda/utveckla sina relationer, oavsett om det handlar om personal, kunder eller återförsäljare. Detta genom att ens innehåll automatiskt levereras lite i taget, ofta, och under lång tid. Detta för att resultatet ska bli så bra och bestående som möjligt, med så hög implementation som möjligt, och för att samtidigt så lite arbetstid som möjligt ska gå åt. En bonus är att relationer kan stärkas av den här kontinuiteten. Syftet är med andra ord att utbilda/coacha effektivt. Det gynnar alla parter. Den kan användas ensk ilt eller som komplement till andra insatser. Steg 1: Man lägger först in sitt innehåll i ett lättanvänt webbverktyg, där man kan skapa ett obegränsat antal portionskurser – såväl allmänna som individanpassade (där användaren utifrån ett frågeformulär får rätt innehåll i vardagen). Man sätter också ett intervall för varje portion, tex 1 gång/vecka. Eftersom innehållet levereras i intervall, så kan också innehållet tas fram portionsvis. Allt behöver alltså inte vara klart i början. Filmer kan enkelt tas fram tex i ens egna konferensrum. Webbverktyget innehåller supportfilmer för alla delar i processen, alltifrån hur man planerar och lätt tar fram sitt innehåll, till hur man säljer och marknadsför innehållet, och jobbar i webbverktyget. Här finns också funktioner för att se statistik, skapa meddelanden, webbundersökningar mm. Steg 2: Härefter levereras innehållet till mottagaren via mail eller sms enligt det inställda intervallet, helt automatiskt. Om användaren ej klickar, så blir man påmind. Nästa portion levereras inte förrän man tagit till sig den aktuella. När man klickar på länken, så visas innehållet direkt – utan inloggning etc. Detta innebär enligt vår erfarenhet en mycket högre användning och härmed resultat, än om användaren själv behöver gå till en hemsida och logga in för att se sitt innehåll. Utseendet kan anpassas, så att det blir företagets egna logo och färger. Portionsmetoden är alltså ett väldigt enkelt sätt att automatiskt nå, utbilda och utveckla sina relationer kontinuerligt.
 • Varför Portionsmetoden?
  Personal, kunder & återförsäljare är oftast de viktigaste tillgångarna i ett företag, och det som avgör företagets framgång. Optimalt är klart att kunderna är så nöjda som möjligt, och köper så mycket som möjligt, så länge som möjligt; att återförsäljarna är så kompetenta som möjligt, och säljer så mycket som möjligt, och att personalen är så kompetenta som möjligt, och presterar så bra som möjligt. Så är sällan fallet, det finns ofta en stor utvecklingspotential . Företag lägger därför ofta stora resurser på att utbilda/utveckla sina relationer. Metoder för att utbilda och utveckla relationerna är ofta tex webinarier, seminarier, utbildningar eller webbkurser. Ofta ser det tyvärr ut så här efter ett tillfälle med de vanliga metoderna. Man glömmer fort, och motivationen dalar ofta snabbt. Dessutom är det vanligt att man inte når ut till alla man vill nå. Med Portionsmetoden som komplement eller enskilt, så kan man höja effekten, och även förbättra relationerna. Det beror bland annat på kontinuiteten, och lättillgängligheten, men också på att innehållet kan individanpassas automatiskt. Eftersom man också kan ta betalt för dessa portionskurser, så kan man öka intäkterna även här. Utbildare och konsulter kan ofta digitalisera sitt innehåll, och härmed frigöra sig själva. Dvs en tjänst kan omvandlas till en produkt.
 • Portionsmetoden för utbildare/konsulter/coacher
  Eftersom kärnan i verksamheten är att höja kunskapsnivån, få igenom beteendeförändringar och hjälpa till att implementera innehållet, så kan Portionsmetoden göra stor skillnad. -Använd Portionsmetoden som komplement till webinarier, fysiska seminarier eller utbildningar. Detta för att kunna leverera ett bättre och mer bestående resultat. Detta gör att man kan ta mer betalt för insatsen. Ett exempel är en kund till oss som till en befintlig kund erbjöd sin portionskurs. Kunden köpte då en kickoff + Portionskursen, och där Portionskursen utgjorde 90% av totalordern. Dessutom kan man få fler kunder, pga att det blir ett attraktivare erbjudande. Det kan vara ett sätt att få en konkurrensfördel, eftersom den stora bristen generellt i utbildningsbranschen är tillfälligt resultat. -Använd Portionsmetoden enskilt. Det gör att man kan jobba med en större del av personalen i varje företag. Det gör även att man kan jobba med många fler kunder samtidigt. Detta kan öka såväl intäkterna som lönsamheten, samtidigt som man kan frigöra sig själv.
 • Portionsmetoden för företag med återförsäljare
  Eftersom en återförsäljare är en säljare på distans, så blir kompetensutveckling viktigt för ett bra säljresultat. Det är även viktigt som leverantör att återförsäljaren prioriterar ens produkter. Ofta är det bara en eller ett par i personalen som ska ha hand om återförsäljarna. -Använd Portionsmetoden som komplement till befintliga metoder, tex webinarier, eller föreläsningar. Detta för att förlänga och förstärka effekten, och då även öka intäkterna. -Använd Portionsmetoden enskilt i form av tex ett återförsäljarutvecklingsprogram. Det kan vara kronologisk ordning, eller individanpassas automatiskt. Produktutbildning i kombination med säljutbildning för att utveckla de egenskaper som behövs för bästa resultat.
 • Portionsmetoden för företag med kunder
  En viktig faktor för att uppnå nöjda, återkommande kunder är att de får maximalt värde av de produkter eller tjänster de köpt. En annan är kontinuerlig kontakt. Det är vanligt att kunder inte använder produkter de köpt så ofta som de borde, och inte heller på bästa möjliga sätt, utifrån deras behov. -Använd Portionsmetoden enskilt i form av tex ett Kundutbildnings- eller kundcoachingprogram, där kunden utbildas i hur de kan använda produkten på bästa sätt. Det kan handla om funktioner mm. Det kan vara individanpassat, så att man får rätt hjälp utifrån sina aktuella behov. Detta minskar klart kundtjänst- och supportärenden. Eftersom man kan ta betalt för en sådan produkt, så kan man omvandla en kostnad till en intäkt. -Använd Portionsmetoden enskilt i form av en utbildning/coachingprogram som hjälper kunden att på ett än bättre sätt tillfredsställa behovet den vill tillfredsställa med produkten eller tjänsten de köpt. Ett exempel är en kund till oss som säljer Ergonomiska glasögon till tandläkare, och som skapade en portionskurs med stretching och hållningsövningar mm till tandläkare att säljas i paket ihop med glasögonen. Det blir en ny intäktskälla, samtidigt som kunder kan bli nöjdare och mer lojala. -Om man är ett tjänsteföretag, så kan man skapa en portionskurs, som utbildar kunder i hur de kan sköta det själva. Hjälp till självhjälp.
 • Portionsmetoden för företag med personal
  Företag håller ofta mycket utbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser, men det blir sällan bestående resultat av dessa insatser. -Använd Portionsmetoden som komplement till webinarier, seminarier, utbildningar etc, som man vill ha ett bättre och mer bestående resultat inom. Exempelvis först ett seminarie, och sen en kort film i veckan i ett år, där det även ibland finns utmaningar och uppgifter mellan tillfällena. -Använd Portionsmetoden enskilt inom områden som man vill uppnå bestående resultat inom hos personalen. Beteendeförändringar och kunskaper kan ”nötas in”.
 • Hur kommer man igång med Portionsmetoden?
  Kanske ser ert företag möjligheter med hur ni skulle kunna använda Portionsmetoden. Hur kommer man igång, och vilken hjälp kan man få? Vi har ingen startkostnad för närvarande. -Det första steget är att ta ett kort telefonsamtal, där vi talar lite om era förutsättningar och behov, och diskutera möjliga användningsområden mm. -Nästa steg sedan är att ni får tillgång till ert eget webbverktyg, där ni kan skapa ett obegränsat antal portionskurser mm. Supportfilmer finns för allt från att jobba i vårt lättanvända webbverktyg till att planera, skapa, sälja och marknadsföra ert innehåll. -Härefter anpassar vi layouten av plattformen utifrån era färger, logo mm. -En kostnadsfri planeringsworkshop är möjligt att köra online eller fysiskt. -Vi kan hjälpa till på olika sätt kring framtagning av innehåll. Många av våra kunder sköter det själva, utifrån supportfilmer och guidning, i tex sitt egna konferensrum. En halvdags filmning brukar ge ca 20-30 klipp, vilket räcker länge, om användarna får en portion i veckan tex. -Portionskurser kan ofta erbjudas innan de är färdiga. När ni får användare, så köper ni användarlicenser av oss. Ni sätter ert egna ev pris till era användare/kunder.
Portionsmetode
Om oss

Om oss

Maxieffect startade 2006 med syftet att skapa en IT-produkt som ska hjälpa till att skapa bestående kunskaper och beteendeförändringar. Tanken har redan från början varit att maximera effekten av olika insatser, och fungerade som en förlängd arm. Många år har sedan dess lagts på att utveckla och optimala plattformar och metoder, så att det på bästa sätt ska hjälpa företag att utveckla och utveckla sina relationer.

Vår mission är att bidra till ett bättre samhälle genom att hjälpa både människor som företag att växa och utvecklas i en positiv riktning, förverkliga mer av sin potential och uppnå sina mål.

iStock_000015710013_Double.jpg
Referenser
gradient.jpg
utbildning_se.gif
peab.gif
telenor.gif
telefoncoachen_2.gif
sebo.gif
impactpro-300x150.png
gr8meetingsd....jpg
LOGO-60mm.jpg

”Dagar i Norr använder ofta portionsmetoden från Maxieffect.

Deltagarna på våra temadagar gillar detta skarpt då det är ett mycket  effektivt sätt att repetera det viktiga från varje föreläsare.Repetition via portionsmetoden några minuter varje vecka och med föreläsarens retorik är mycket effektiv och inte betungande.

Dessutom kan man gå tillbaka i portionerna och repetera hur mycket man vill.”​

— Lars Koverberg, Dagar i Norr

Kontkta oss
iStock-905396748.jpg

Kontakta oss

Kryssa!

bottom of page