top of page

Om oss

Maxieffect grundades 2006 med målet att skapa en IT-produkt som ska hjälpa till att skapa bestående kunskaper och beteendeförändringar. Från start har syftet varit att maximera effekten av olika insatser, och att fungera som en förlängd arm. Många år har sedan dess lagts på att utveckla och optimera plattformen och metoden, så att den hjälper företag att få maximalt resultat med minimala insatser för alla inblandade. 

Missionen är att bidra till ett bättre samhälle genom att hjälpa både människor och företag att växa och utvecklas i en positiv riktning, uppnå mer av sin potential och sina mål. 

facebook cover photo_background copy.jpg
bottom of page