top of page

Portionsprogram: Utbildnings & utvecklingsmetoden + plattformen, som hjälper er att leverera bättre & mer bestående resultat, automatisera, och öka intäkterna & lönsamheten 

Kalkyl

Huvudproblemen inom utbildning & utvecklingsinsatser idag är tillfälligt resultat + låg implementation
 

Seminarier

Webinarier

Traditionella webbkurser

Workshops
Konsultinsatser

Direkt efter                 

Kort efter

Med Portionsprogram + plattform, så kan du:

 • Leverera bättre & mer bestående resultat, och högre implementation, genom att automatiskt leverera små portioner av ert innehåll ofta, och under en lång tidsperiod. 
   

 • Automatiskt individanpassa innehåll, så att användarna får rätt innehåll vid rätt tillfälle.
   

 • Omvandla ett problem till en ny intäktskälla
   

 • Få lojalare och nöjdare kunder
   

 • Erbjud programmen enskilt eller i kombation med andra insatser. 

Enkelt & Effektivt

ikon1_lg.png

Enskilt/ Komplement

ikon2_lg.png

Ingen startkostnad

iStock-1285940571.jpg

Hur fungerar portionsprogram?
 

1. Skapa dina portioner enkelt- videos etc, i ett konferensrum, hemmet, eller i en studio. Använd videokamera, webkamera, eller mobiltelefon.  

 

2. Ladda upp dem till ditt webbverktyg, där du kan skapa portionsprogram, allmänna eller individanpassade, men också se statistik, meddelanden, undersökningar och supportfilmer om hur du kan planera, producera, sälja och marknadsföra dina program

3. Lägg in användare
 

4, Små portioner av ditt innehåll, tex korta filmer och uppgifter, levereras via email/sms automatiskt tex dagligen eller veckovis i ett år. Det funkar alltså på ett liknande sätt som i grundskolan.

Vilka passar portionsprogram för?
 

Det passar alla som vill ha, eller leverera bestående kunskaper eller beteendeförändringar, och/eller so vill implementera innehåll i vardagen. Det inkluderar utbildare, föreläsare, coacher, konsulter, men också andra företag som kan använda det till personal, kunder eller återförsäljare.  

Portionsprogram kan innebära en ny intäktskälla, men också ett sätt att få fler kunder, göra mer skillnad, och jobba med mer företag och människor automatiskt etc.   

system.png

Hur kommer jag igång?
 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret längre ner. Vi kommer då gå igenom hur det fungerar, vår licensmodell, och också hur du kommer igång (ingen startkostnad). Härefter får du login till ditt webbverktyg, och vi anpassar portionslayouten efter din logo och färger.  
Klicka här för att komma till formuläret: 
 

Referenser
gradient.jpg
utbildning_se.gif
peab.gif
telenor.gif
telefoncoachen_2.gif
impactpro-300x150.png
gr8meetingsd....jpg
LOGO-60mm.jpg

”Dagar i Norr använder ofta portionsmetoden från Maxieffect.

Deltagarna på våra temadagar gillar detta skarpt då det är ett mycket  effektivt sätt att repetera det viktiga från varje föreläsare.Repetition via portionsmetoden några minuter varje vecka och med föreläsarens retorik är mycket effektiv och inte betungande.

Dessutom kan man gå tillbaka i portionerna och repetera hur mycket man vill.”​

— Lars Koverberg, Dagar i Norr

Kontkta oss
iStock-905396748.jpg

Kontakta oss

Kryssa!

bottom of page