Portionsmetoden

Sammanfattning

Att utbilda och utveckla sin personal, kunder och återförsäljare är ofta avgörande för företags framgång. Det är dock en utmaning att få kunskap och beteendeförändringar att hålla i sig, med traditionell utbildning och webbkurser. Portionsmetoden är en metod och tillhörande plattform, för att på ett enkelt sätt leverera bestående resultat kring kunskap och beteendeförändringar.

 

Den bygger på kontinuitet, på att korta portioner, ofta, under lång tid, leder till ett resultat som håller i sig. Ett annat sätt att säga det på är att man kan äta en elefant-  det gäller bara att ta en bit i taget. Små förändringar ofta, leder till stora förändringar över tid.

 

Det funkar så att korta filmer mm levereras tex en gång/v, under tex ett år, i datorn/mobilen via mail/sms. Den kan användas med ens egna innehåll enskilt, eller ihop med föreläsningar, utbildningar eller konsultinsatser.  

VARFÖR

Att utbilda och förändra beteenden är väldigt viktigt för att få ut maximalt av de viktigaste tillgångarna – personalen, återförsäljarna och kunderna. Det finns egentligen två problem idag:

 1. Vi blir alltmer utspridda och rörliga, vilket gör det svårt att träffa alla, som vi behöver träffa för att utbilda och förändra beteenden. Att maximera distansrelationer är extra svårt.
   

 2. De metoder som används, oavsett om det gäller fysiska träffar i form av seminarier eller utbildningsdagar – eller webbkurser, ger oftast tillfälliga resultat. Man glömmer bort saker fort, tappar motivationen, och implementationen av innehållet uteblir ofta.

VAD

Vi har tagit fram en elearningplattform och metod – Portionsmetoden, som liknar grundskolans metodik – dvs korta portioner, ofta, under en lång tidsperiod. Detta för att nå bestående resultat. Man kan använda sitt egna innehåll, enskilt, eller i kombination med fysiska träffar, och det portioneras ut via mail eller sms, tex en gång per vecka, under ett år. Det kan vara tex korta filmer (tex 1-5 min) med skrivuppgifter, eller  ndersökningar. Om man inte klickar, så påminns man. Eftersom portionerna kommer till användaren, så blir användningen, och härmed resultatet, mycket bättre än om man hade behövt gå in manuellt på en hemsida och logga in för att se innehållet. Innehållet kan även individanpassas automatiskt, för att skapa ett ännu bättre resultat.

HUR

När man bestämt sig för att bli kund, så får man tillgång till ett eget webbverktyg, där man tex kan skapa obegränsat antal portionskurser, undersökningar (certifikation o diplom, eller andra), se statistik på individ och gruppnivå mm. Vi anpassar layouten efter ert företag, i såväl portionsmail som på portionssidan.

Man lägger in innehållet efter hand. Filmning kan tex göras i ens konferensrum. Det brukar ta ca en halvdag för att få fram 15-20 portioner = ca 4-5 mån användning. Vi kan även hjälpa till med det.  Sedan lägger man in användarna, och allt sker sen automatiskt. Vi har olika startpaket, som innehåller såväl hjälp att komma igång, som användarlicenser.

NYTTA

 • Ett enkelt och effektivt sätt att utbilda och förändra beteenden.
   

 • Att ”komma på besök” på detta sätt, och ”nöta in” kunskaper, beteendeförändringar mm, kan leda till högre kompetens, ökad prestation, bättre relationer och lojalare kunder. Exempel på användningsområde för kunder är utbildning/coaching i hur man bäst använder produkterna. Exempel för återförsäljare är utbildnings/utvecklingsprogram. Exempel för personalen är yrkeskompetens eller personlig utveckling.  
   

 • För utbildare, konsulter eller föreläsare, så kan man skapa mycket större värde, för fler företag och människor. Det kan säljas i paket med fysiska träffar, eller enskilt. Det kan möjliggöra ökade intäkter, och mer frihet.

”Dagar i Norr använder ofta portionsmetoden från Maxieffect.

Deltagarna på våra temadagar gillar detta skarpt då det är

ett mycket  effektivt sätt att repetera det viktiga från varje

föreläsare.Repetition via portionsmetoden några minuter varje vecka och

med föreläsarens retorik är mycket effektivt och inte betungande.

Dessutom kan man gå tillbaka i portionerna och repetera hur mycket

man vill, samt visa sina kollegor.” 

Lars Koverberg, Dagar i Norr

Intresseanmälan