Portionsmetoden: Ett effektivt sätt att utbilda, utveckla & förbättra relationerna online - och öka intäkterna & lönsamheten

 
 

Enkelt & Effektivt

ikon1_lg.png

Enskilt/ Komplement

ikon2_lg.png

Ingen Startkostnad

Vårt erbjudande

Välkommen till Maxieffect AB! Vi har specialiserat oss på en plattform och metod, Portionsmetoden, som är optimerad för att på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt, utveckla, utbilda, förbättra och få ut mer av relationerna, dvs personal, kunder & återförsäljare. Den möjliggör flera sätt att öka intäkterna och sänka kostnaderna. Den skiljer sig mycket från exempelvis traditionella elearningplattformar, och kan liknas vid en kommunikationskanal:

  •  Den är byggd för kontinuitet; för att uppnå bestående resultat av kunskap och beteendeförändringar, öka implementationen i vardagen, och bli ”top of mind”.

  • Den har funktioner för automatisk individanpassning, så att rätt person får rätt sak vid rätt tillfälle.

  • Den är byggd för att fungera enskilt, men även som ett komplement till tex webinarier, seminarier, utbildningar, konsultinsatser etc. Detta för att förlänga och förstärka insatserna.

Huvudfunktionen är att den per mail och/eller sms, portionerar ut ens innehåll lite i taget, ofta, under lång tid. Det fungerar alltså på ett liknande sätt som i grundskolan. Det kan vara portionskurser där tex en kort film med skrivuppgift levereras en gång per vecka i ett år. Plattformen har även många andra funktioner såsom webundersökningsverktyg, meddelandeverktyg, statistikfunktioner mm.

iStock-1285940571.jpg
 

Om oss

Maxieffect startade 2006 med syftet att skapa en IT-produkt som ska hjälpa till att skapa bestående kunskaper och beteendeförändringar. Tanken har redan från början varit att maximera effekten av olika insatser, och fungera som en förlängd arm. Många år har sedan dess lagts på att utveckla och optimera plattformen och metoden, så att den på bästa sätt ska hjälpa företag att utbilda och utveckla sina relationer.

Vår mission är att bidra till ett bättre samhälle genom att hjälpa såväl människor som företag att växa och utvecklas i en positiv riktning, förverkliga mer av sin potential och uppnå sina mål.

iStock_000015710013_Double.jpg
 
gradient.jpg
utbildning_se.gif
peab.gif
telenor.gif
telefoncoachen_2.gif
sebo.gif
impactpro-300x150.png
gr8meetingsd....jpg
LOGO-60mm.jpg

”Dagar i Norr använder ofta portionsmetoden från Maxieffect.

Deltagarna på våra temadagar gillar detta skarpt då det är ett mycket  effektivt sätt att repetera det viktiga från varje föreläsare.Repetition via portionsmetoden några minuter varje vecka och med föreläsarens retorik är mycket effektivt och inte betungande.

Dessutom kan man gå tillbaka i portionerna och repetera hur mycket man vill.”​

— Lars Koverberg, Dagar i Norr

 
iStock-905396748.jpg

Kontakta oss

Tack!