Maxireach logotype
Användarnamn:
Lösenord:
menu:products

Kalkyl Utbildare/Coacher (symboliska exempel)

Vad kan Portionsmetoden göra för dig och dina kunder?

  Vanliga metoder Portionsmetoden
(Kan användas som komplement eller enskilt)
Kundföretaget    
Antal deltagande anställda
Antal tillfällen
Utbildningstid/tillfälle
Timkostnad anställda inkl. 20% produktionsbortfall
Restid timmar
Resekostnader
Logi
Total kostnad kundföretaget
     
Dig som utbildare/coach    
Portionsmetoden: Pris/anställd/år
Tänk månadspris, t.ex. 250/månad = 3000kr/år
 
Intäkter till dig / tillfälle
(Resultatbaserat se nedan grafer)

Portionsmetoden (1140kr/anv/år) är avdraget ovan
     
Tidsåtgång för dig (förberedelse, restid, utbildningstid)
Timkostnad för dig
Total kostnad för dig
Totalt resultat för dig
     
Antal kundföretag med liknande upplägg
(Vid Portionsmetoden - räkna med alla tidigare, nutida och framtida kunder)
Total tidsåtgång för dig
Total inkomst för dig
Totala kostnader för dig
Totalt resultat för dig
     

Resultat

  Vanliga metoder Portionsmetoden komplement Portionsmetoden enskilt
 
Kunskap
Beteendeförändring
Relation
Konsekvenser (klicka här för att visa/dölja)    
Konsekvenser för kundföretaget
- Mycket låg kompetensnivå

- Svårt få till önskade beteendeförändringar

- Stor risk för låg prestationsnivå

- Hög risk för misslyckande


- Hög kompetensnivå i början, sen lägre och lägre.

- Beteendeförändringar i början, sen avtar de oftast

- Hög motivation och prestationsnivå i början, sen minskar ofta

- Ovan saker innebär liten avkastning på investeringen av tid och pengar

- Förlorat resultat pga litet nyttjande av potentialen som finns


- Hög kompetensnivå vissa perioder, andra låg.

- Beteendeförändringar vissa perioder, andra inte

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Kostsamt och ändå ej bestående resultat


- Hög kompetensnivå mestadels tills ett tag efter sista tillfället.

- Beteendeförändringar hyfsat stabila, tills ett tag efter sista tillfället

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Mycket kostsamt, ej bra och bestående resultat


- Hög kompetensnivå mestadels tills ett tag efter sista tillfället.

- Beteendeförändringar hyfsat stabila, tills ett tag efter sista tillfället

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Mycket kostsamt, ej bra och bestående resultat


- Låg kompetensnivå i början, som höjs stegvis tills bra och bestående

- Lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik, gör att kunskap och beteendeförändringar sätter sig/nöts in, och bibehålls

- Motivations och prestationsnivån blir kontinuerlig

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en hög nivå kontinuerligt.

- Bra bestående resultat på ett relativt resurssnålt sätt, pga få resor, lite arbetstid och lite produktionsbortfall


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock kostsamt


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Låg kompetensnivå i början, som höjs stegvis tills bra och bestående

- Lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik, gör att kunskap och beteendeförändringar sätter sig/nöts in, och bibehålls

- Motivations och prestationsnivån blir kontinuerlig

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall

Tänkbara konsekvenser för kund
       
Konsekvenser för dig som utbildare/coach
- Risk för missnöjda kunder pga tillfälligt resultat

- Risk för att konkurrenter erbjuder mer bestående resultat

- Inte så lönsamt pga att det kräver en del arbetstid

- Svårighet att ta många kunder samtidigt pga arbetstid/resetid

- Arbetstids och resekostnader för kunden gör att din ersättning måste hållas nere.


- Stor chans att kunder nöjda pga bestående bra resultat

- Konkurrensfördel

- Lönsamt pga lite arbetstid och stort värde

- Inga arbetstids och resekostnader för kunden gör att din ersättning kan bli högre


- Stor chans att kunder nöjda pga bestående resultat

- Lönsamt pga lite arbetstid och stort värde

Tänkbara konsekvenser för dig som utbildare/coach

 

Vill du spara dina kalkyldata för att kunna skicka den till dina kontakter?
Efter du tryckt nedan, så får du en länk som du kan skicka till dina kontakter så de också kan ta del av din kalkyl.
Spara dina kalkyldata och skapa/uppdatera länk

Rensa formuläret och fyll i startexemplet

Klicka här för intresseanmälan Tipsa om Maxieffect

Intresseanmälan:
E-post:

Namn:

Företag:

Telefon:

Meddelande:

Dölj formulär

Tel.: 08-12295840,   info@maxieffect.com