Några av våra kunder
Namnlös.png
Kunduttalanden
logo dagar.png

”Dagar i Norr använder ofta portionsmetoden från Maxieffect.

Deltagarna på våra temadagar gillar detta skarpt då det är

ett mycket  effektivt sätt att repetera det viktiga från varje

föreläsare.Repetition via portionsmetoden några minuter varje vecka och

med föreläsarens retorik är mycket effektivt och inte betungande.

Dessutom kan man gå tillbaka i portionerna och repetera hur mycket

man vill, samt visa sina kollegor.” 

— Lars Koverberg, Dagar i Norr

utbildning_se.gif

"Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Maxieffect och Stefan Sebö. Alla på vår säljavdelning börjar dagen med att få ett nyttigt säljtips anpassad efter individens behov. Vi diskuterar ofta tipsen med varandra och går igenom vad dem innebär för oss och hur vi kan applicera dem i vår verksamhet. Det är väldigt enkelt att samarbeta med Maxireach. Vi blir alltid professionellt bemötta och har vi några synpunkter eller önskemål så får vi gehör direkt."

Mattias Säker
VD Företagsutbildningar Sverige AB,
utbildning.se - Sveriges ledande utbildningssöktjänst för dig i arbetslivet

Isehag_logga_www.jpg

http://www.christerisehag.com

"Jag har sedan 1998 varit verksam inom utbildningsbranschen och kört utbildningar inom service, sälj, ledarskap och personlig utveckling. En av de största utmaningarna har alltid varit att erbjuda en tillräcklig kontinuitet för att skapa bestående resultat, utan att det tar stora resurser i anspråk. Det är lätt att utbildningen blir någon form av engångsinsats. Resultatet blir kortvarigt, eftersom medarbetarna efter en tid är tillbaka till sitt gamla beteende.

Det här är, och har alltid varit ett stort problem inom utbildningsbranschen, och jag har under lång tid sökt olika verktyg för att kunna lösa detta.

Med hjälp av portionsmetoden från Maxieffect kan jag nu säkerställa mina utbildningars resultat. Tack vare den kontinuitet som jag nu erbjuder mina kunder undviker jag att utbildningen blir en engångsinsats med kortvarigt resultat. Det kunderna får är en kontinuitet där medarbetaren varje dag får en påminnelse och vidareutbildning i sin egen hemmamiljö. Det kan ses som en "peptalk" i vardagen som inte tar någon tid i anspråk. Fördelarna är självklart många men det viktigaste är ändå att det skapas en kontinuitet utan att det kräver stora resurser i form av tid och pengar. Självklart säkerställer detta utbildningens resultat och skapar de förändringar och förbättringar som är målet.

Reaktionerna från mina kunder har genomgående varit positivt och intresset är stort för att använda sig av portionsmetoden. Jag ser verkligen fram emot att ta fram ännu flera anpassade utbildningar och erbjuda detta till fler av mina kunder.

Det är med hjälp av Portionsmetoden som resultatet av utbildningar lyfter till sin rätta nivå."

Christer Isehag
Isehag Inspiration

optergo_2.gif

http://www.optergo.com

Optergo är ett företag med fokus på optiska lösningar för att förbättra den ergonomiska arbetsställningen för tandläkare och andra grupper. Optergo ingår i en koncern tillsammans med företaget Multilens AB som, sedan 1983, har etablerat en världsledande position inom specialoptik för synsvaga.

"Vi är för tillfället inne i en stark expansionsfas och räknar med ca 10 000 nya kunder i Europa inom 3 år. Det är därför viktigt för oss att ha ett bra sätt att på distans vårda våra kunder.

Vi har i Maxieffect hittat ett verktyg för att komma närmare vår slutkund och bygga en relation med denne, med målet att få en nöjd och trogen kund.

Vi vet att vårt koncept kräver en förändring av beteende hos kunden, vilket alltid är svårt, och i det hänseendet spelar Maxieffect en viktig roll. Att individuellt kunna följa kunden samt att förse denne med individuella instruktioner och motivation är för oss värdefullt.

Vi ser i Maxieffect ett verktyg som på bästa sätt hjälper oss att samla in information, utbilda/entusiasmera samt kommunicera med vår kund. Funktioner som vi inte har hittat på ett så samlat sätt i andra applikationer på marknaden".

Per-Johan Pettersson, Konceptansvarig Optergo

Uttalande från Uno Lingmark, Telefoncoachen, författare och skapare av Telecoach


Jag har blivit ombedd att skriva några rader om säljarutvecklingsprogrammet TeleCoach som jag utvecklat tillsammans med Maxieffect.

Efter att ha författat 6 kommersiella utgivningar på förlagen Liber, Gleerups och Redaktionen i ämnet telefonförsäljning och telemarketing, genomfört bokstavligen 100-tals kommersiella utbildningsdagar i företag och organisationer i ämnen som försäljingsteknik och telefonförsäljning samt samarbetat med några av USA´s främsta konsulter och författare såsom Helen Berman och Gerhard Gschwandtner, samt studerat och undervisat i pedagogik på bl a Lärarhögskolan i Stockholm vill jag framhålla följande:

TeleCoach är ett unikt utbildningsprogram, eftersom den överför kunskap till användaren just in time samt i rätt miljö. Att prata om vad du ska tänka på när du är på sjön, men sitter i en skolbänk är inte detsamma som att få kunskapen om hur du ska lägga till vid kaj, innan du just ska lägga till vid kaj. Detsamma gäller TeleCoach. Kunskap som serveras i den miljö där den används förankras och förstås samt används bättre, än den kunskap som pluggas in på avstånd från användningstillfället.

Nästa fördel med TeleCoach är att kunskap som används naturligtvis förstärks, men det är också viktigt att den kan repeteras både innan och efter användning. En säljare som ska prata med en kund som tidigare har använt ett svårbemött argument kan nu en säljare få uppslag om, hur ett bemötande kan ske. Både inför samtalet och sedan direkt efter.

En ytterligare fördel är att jag vet av erfarenhet att de flesta som köper mina böcker bläddrar igenom dem och läser kanske 10 % av dem, trots att de skulle behöva skapa en bra förståelse för sin uppgift genom att läsa minst 50%, kanske upp till 80%. Här kommer en ruggigt effektiv fördel med TeleCoach. Genom leveranssystemet, diskreta påminelseknappar som användaren kan aktivera vid lämpllig tillfälle eller klicka bort direkt eller mitt i användandet kommer kunskapen in som inlärningens moder: repetition. Något som alla talar om, men få lycka lösa i praktiken i sina utbildningar. Detta innebär att hela programmet levereras outtröttligt till varje säljare, låt vara med tonvikt på de delar som säljaren själv vill träna på.

Programmet löser också problemet med att duktiga säljare drar sig för att fråga efter hjälp. Tack vare TeleCoach kan varje säljare diskret kolla upp vad programmet föreslår inför ett akut problem i försäljningen. Det är faktiskt möjligt för en duktig säljare att till och med under rådande försäljning kolla upp en bra taktik eller formulering i programmet genom att t ex säga: Innan jag bemöter din invändning, skulle jag vilja fråga…och under tiden kolar säljaren upp vad TeleCoach föreslår. Jag tror inte att ett säljstödsprogram kan bli mycket bättre, vad gäller funktionssätt. När det gäller innehållet är jag övertygad om att vi kommer att utveckla det betydligt, inte minst genom att skräddarsy inslag till olika företag, som kräver och kan betala för en anpassning.

Jag bedömer sammantaget att potentialen för TeleCoach inom säljutveckling likvärdig med den revolution som ägde rum för de strejkande blysättarna på Fleet Street, när datorn kom in i bilden och journalisterna satte sina egna artiklar.

TeleCoach är ett mångsidigt och anpassningsbart säljarstödsprogram som kan skräddarsys för många datorstödda verksamheter, varav försäljning är en.

Vallentuna den 23 augusti 2007
Uno Lingmark
Civilekonom, HHS

http://www.rixrent.se/

"Jag har läst några av Uno Lingmarks böcker och har även hyrt in honom för säljträning
av säljande personal på olika företag som jag arbetat för. Problemet är alltid när det gäller internutbildningar, att komma ihåg alla råd och formuleringar när de behövs som bäst.
Alltså under själva säljet. Det blir ju knappast av att man bläddrar  fram och tillbaka i någon bok.
Numer brukar jag alltid "smaka på" några av portionerna i TeleCoach innan jag ska ta någon
viktig säljkontakt.  Bra uppvärmning, samtidigt som jag får idéer om hur jag kan bemöta en
viss kund på ett bra sätt. Den största fördelen med Telecoach är att jag alltid har tillgång till
säljkunskapen, precis när jag behöver den."

Roland Tillberg, Rix Rent AB