Maxireach logotype
Användarnamn:
Lösenord:
menu:products:courses
 

Get the Flash Player to see this player.


Ekonomiskt värde av FÖRETAGSCOACH@WORK för ert företag

Antal chefer st
Antal medarbetare st
Lönekostnad inkl produktionsbortfall
(ca 20%) chefer
kr
Lönekostnad inkl produktionsbortfall
(ca 20%) medarbetare
kr
Total lönekostnad kr

Nedan avgörande områden för effektivt arbete. Min erfarenhet är att bemästrande av dessa områden ofta kan ge många timmar/v i värde per styck! I exemplet satte jag dock en halvtimma/st av att använda FÖRETAGSCOACH@WORK. Det ser olika ut för olika företag och personer. Uppskatta själva hur mycket ni tror att ni skulle kunna få ut/spara genom FÖRETAGSCOACH@WORK.

Värdeökning/person/vecka inom 12 områden, av FÖRETAGSCOACH@WORK

Inställning till jobbet h
Målsättning h
Prioritet h
Tidsanalys h
Planering h
Tidsplanering h
Avbrott h
Möten h
Informationshantering h
Delegering h
Uppskjutande h
Gruppeffektivitet h
Totalt h
Årlig ökning/chef kr
Årlig ökning/medarbetare kr
Årlig ökning alla chefer kr
Årlig ökning alla medarbetare kr
Årlig total ökning företaget kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vad skulle det innebära för er om ni kunde minska
ner på ineffektivt arbetssätt och den enorma summa pengar
som härav går till spillo, varje timme, varje dag, året runt?

Vad skulle det innebära för er om er personal presterade
motsvarande tex 6 timmar extra per vecka på samma tid?

(Fyll i egna siffror i kalkylen till höger)


FÖRETAGSCOACH@WORK: Det individanpassade
coachingprogrammet, som ökar effektiviteten för
medarbetare och chefer


Varför FÖRETAGSCOACH@WORK?


Medarbetare ställer ofta två frågor:

  1. Vad förväntas av mig?
  2. Har jag de material och utrustning som krävs för att göra mitt jobb rätt?

Ledare måste se till att deras medarbetare har ALL support som krävs för att bli framgångsrika.

Flera personalundersökningar i Norden visar att både chefer och medarbetares högsta önskan är en personlig coach. Man vill kunna få ordning på sin tid, vill få redskap som gör arbetet smidigare. Man vill få uppmuntran och hitta fokus igen. 

Min specialitetet är att hjälpa medarbetare och chefer att bli mer effektiva. Min 15-åriga erfarenhet och över 500 utbildningar i hela norden har hjälpt mig både att identifiera de 12 avgörande områden som styr effektiviteten, och att hjälpa människor att utvecklas inom dem. Många anlitar mig som personlig coach under en längre period, för att jobba på dessa områden. Som resultat av detta, så är det inte sällan som medarbetare och chefer får mer gjort på 10 timmar än de tidigare fick gjort på 30 timmar! Av kostnadsskäl och andra praktiska skäl är det inte möjligt för mig att ge personlig coaching till alla många gånger. Därför erbjuder jag nu FÖRETAGSCOACH@WORK, där jag coachar dagligen utifrån varje individs aktuella behov inom de 12 områdena (Se kalkylen till höger).  

Träning i stället för utbildning - I en lågkonjunktur gäller att alla vet hur de ska tänka och agera. Men rätt beteenden skapas dock inte på konferenser, utan genom regelbunden, uthållig och upplevelsebaserad träning.

Utmaningar för företag! - Personalen är oftast den dyraste och viktigaste investeringen. I de flesta företag får man ut bara en liten del av den här investeringen, vilket innebär att massor av
pengar och möjligheter går till spillo. Huvudproblemet är ett ineffektivt arbetssätt. I
dagens osäkra marknad, så ser företag över sina investeringar och maximerar effektiviteten;
man nyttjar lokaler och maskiner till fullo. I många fall glömmer man bort personalen, vilket
får stora konsekvenser. Se kalkylen till höger vad som kan hända om ni ökar värdet på Personalinvesteringen.

Vad är FÖRETAGSCOACH@WORK, och hur går det till?


FÖRETAGSCOACH@WORK är ett individanpassat coachingprogram i personlig effektivitet, där jag coachar varje dag, året runt, utifrån aktuellt behov! Det finns i 2 versioner, en för medarbetare och en för chefer. Se gärna på några smakprov ovan. De är enbart gjorda för demosyfte. De riktiga versionerna kommer hålla en helt annan kvalitet. De spelas in så fort de första företagen beställt.

Portionsmetoden:

Det som gör att jag kan nå er varje dag, är att man får en diskret påminnelseruta, som man klickar på när man själv har tid (istället för manuell login), för att se sitt innehåll. Metoden heter Portionsmetoden, och fördelen är att resultatet kan bli bestående på ett effektivt och resurssnålt sätt. Detta oavsett om det är kunskap eller beteendeförändringar man vill åt.

Så här fungerar det:

* I FÖRETAGSCOACH@WORK graderar man sig själv månadsvis på ett antal frågor som mäter de 12 avgörande områden för effektivitet. Man ser staplar på hur man ligger till och hur man förbättrats. Utifrån svaren skapas ett personligt program.

* En gång om dagen visas en film eller skrivövning (av över 100 portioner) från detta personliga programmet. Om frågesvaren ändras vid nästa frågetillfälle, så skapas ett nytt personligt program utifrån de nya behoven.

* Chefer kan se statistik på utveckling och läge på individ och gruppnivå, samt på användning via ett webverktyg. Underbehörigheter kan skapas, så att tex VD ser hela företaget, men avdelningschefen ser enbart sin avdelning. Detta innebär att både jag och chefer kan coacha medarbetare och chefer inom de viktigaste områden för effektivitet!

Vad kostar FÖRETAGSCOACH@WORK?


Man köper för ett år i taget, för att säkra upp bestående resultat. Normalpriset är 395 kr/användare/månad. Erbjudande i oktober och november: För er som beställer i oktober, så blir kostnaden endast 295 kr/användare/månad! För er som beställer i november blir kostnaden 350 kr/användare/månad.

Räkna gärna i kalkylen uppe till höger, med era egna siffror. Uppskatta själva hur mycket ni tror att ni kan öka genom att effektiviseras av FÖRETAGSCOACH@WORK. Då kommer ni troligen upptäcka att värdet vida överstiger kostnaden. Den dyraste kostnaden är ineffektivitet, och den gör att företag förlorar massor av pengar varje timme, varje dag, året runt. Jag hoppas att ni låter FÖRETAGSCOACH@WORK hjälpa er att minska ner den rejält.

BOKA ett möte med oss redan idag!
Vi ser fram emot att träffa dig och ditt företag för ett möte där vi kan se över hur FÖRETAGSCOACH@WORK kan ta er till nya höjder!

Patrik Sandberg VD FÖRETAGSCOACH Sandberg AB 0734-478080.

 

Klicka här för intresseanmälan Tipsa om Maxieffect

Intresseanmälan:
E-post:

Namn:

Företag:

Telefon:

Meddelande:

Dölj formulär

Tel.: 08-12295840,   info@maxieffect.com